• Wineta
A A A

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

KOŁO NR 1 w SANDOMIERZU

Zaprasza na XXXVII Ogólnopolskie Zawody

w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza

w dniu 03-04.08.2019

CEL ZAWODÓW:

 - uczczenie X wieków oraz promowanie miasta Sandomierza

     - popularyzacja wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku

Patronat Honorowy:

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec

Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Czerwiec

Członek ZG PZW Marceli Czerwiński

Prezes Okręgu PZW Tarnobrzeg Zbigniew Ciepliński

Dyrektor MOSiR Paweł Wierzbicki

 

GŁÓWNA KOMISJA SĘDZIOWSKA

Sędziowie Klasy Krajowej i Okręgowej

ORGANIZATORZY: Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu

UCZESTNICTWO:

- w zawodach uczestniczą wędkarze urodzeni w 2001r. i starsi

- zawodach uczestniczą czteroosobowe drużyny zgłoszone imiennie przed zawodami

- zgłoszenia drużyn do dnia: 20 lipca 2019r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz skr. poczt. 114

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Klub Wędkarza - teł. 15 832 05 74 wtorek, czwartek w godz. 16:00 - 20:00 piątek

w godz. 16:00 - 18:00 tel. kom.: Prezes Koła 695 732 232, Skarbnik Koła 502 380 709

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zgłoszeniach prosimy o podanie kontaktowych numerów telefonów (wraz z kierunkowym).

Udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 680 zł od drużyny.

80 zł od osoby towarzyszącej

Wpłaty startowego należy dokonać do 20 lipca 2019r. W przypadku wycofania się drużyny po dniu 20.07.2019r. organizator może zwrócić udział w kosztach organizacji zawodów pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku wpłata nie podlega zwrotowi.

Konto: BS O/ Sandomierz nr: 56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz

Tytułem: Udział w kosztach organizacji zawodów

Uwaga: w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane

Ilość miejsc ograniczona do 30 drużyn - decyduje kolejność wpłat

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- Zawody odbędą się w dniach 03-04 sierpnia 2019 r. na rz. Wiśle w Sandomierzu

- Łowisko rezerwowe kanał elektrowni ,,Połaniec”

03 sierpnia

- zbiórka i zapisy zawodników od godz. 6:30 do 7:30 Bulwar im. J. Piłsudskiego

- otwarcie zawodów godz. 7:45 .

 • losowanie stanowisk o godz. 8:00

 • wyjazd na łowiska - godz. 8:30

 • rozpoczęcie zawodów - godz. 11:00

 • I ważenie ryb przez komisję sędziowską. od godz 19.00-20.30

04 sierpnia

 • 11:00 koniec łowienia- II ważenie ryb przez komisję sędziowską.

 • 11.00-13.00 praca komisji sędziowskiej

 • 13:30 uroczyste zakończenie XXXV Ogólnopolskich Zawodów w Wędkowaniu Nocnym, ogłoszenie wyników, uhonorowanie zwycięzców (puchary, nagrody i upominki).Sponsorzy zawodów zostaną wymienieni w czasie wręczania nagród i upominków.

PUNKTACJA:

 • Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w rz. Wiśle zgodnie z wymiarami ochronnymi i nie objęte okresem ochronnym. Z tym ,ze do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 20 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy.
 • punktuje się tylko wagę ryb (1 gram -1 punkt) prowadząc osobno klasyfikację drużynową i indywidualną
 • KLASYFIKACJA INDYWIDUALNAłączna waga ryb złowionych przez zawodnika
 • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA suma miejsc zajętych przez członków danej drużyny. Przy równej ilości punktów decyduje łączna waga ryb,dalej największa waga ryb zawodnika.

NAGRODY:

- zwycięzca klasyfikacji indywidualnej otrzymuje na własność Puchar X Wieków miasta Sandomierza ufundowany przez Burmistrza Sandomierza

- zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej otrzymują na własność puchary ufundowane przez Radę Miasta Sandomierza.

- pierwszych sześciu zawodników i pierwsze trzy zespoły otrzymują nagrody rzeczowe.

oraz nagrody niespodzianki

 • INNE:

 • dojazd na stanowiska odbywać się będzie we własnym zakresie.

- zawody przeprowadzone zostaną na żywej rybie(obowiązkowo siatki do przetrzymywania ryb o wymiarach ; średnica 40 cm , długość minimum 3,5m) posiadanie krótszej siatki skutkowało będzie przesunięciem zawodnika o 3 m-ca w klasyfikacji indywidualnej

- Komisja Sędziowska dokona co najmniej dwukrotnego ważenia ryb na stanowiskach drużyn

- brak drużyny na stanowisku będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją

- zawodnicy drużyny startują na jednej ostrodze plus połowa brzegu między ostrogami

lub na brzegu płaskim, gdzie stanowisko będzie wynosić ok. 80 m

- w czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy winni znajdować się na swoich stanowiskach

 • na stanowiskach wolno rozbijać namioty

  drużyny pozostawiają stanowisko sprzątnięte /w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach może nastąpić dyskwalifikacja  drużyny .

- uczestnicy zawodów w dniu 03 sierpnia otrzymują suchy prowiant i gorący posiłek dostarczony na stanowiska

04 sierpnia gorący posiłek i napoje w bazie zawodów.

UWAGI:organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników ani za straty materialne wynikłe w trakcie trwania zawodów

- organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów. /zawodnicy ubezpieczają

się indywidualnie./

-zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za niszczenie budowli wodnych i umocnień brzegowych, zanieczyszczanie terenu

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach..Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Zarząd koła nr 1 w Sandomierzu.

Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zawodach.

Zarząd Koła Nr 1