• Wineta
A A A

 FESTYN WĘDKARSKI Z OKAZJI „DNIA DZIECKA”

W dniu 16.06.2019 roku Zarząd Koła PZW nr 1 w Sandomierzu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizował festyn wędkarski z okazji „Dnia Dziecka”. Jest to festyn który został przełożony z dnia 01.06.2019. Powodem przełożenia były obfite opady deszczu, które doprowadziły do zalania bulwaru i wylania rzeki Wisły.

O godz. 16.30. na Bulwarze im. Piłsudskiego młodych uczestników wraz z opiekunami powitał Prezes Koła kol. Makowski Franciszek wraz z członkami Zarządu Koła nr 1 w Sandomierzu

Licznie przybyła młodzież, oraz dzieci (wszystkie z rodzicami lub opiekunami) podzielona została na  dwie grupy, tych co chcieli wziąć udział w zawodach wędkarskich, oraz tych co brali udział w konkursach wędkarskich, oraz grach i zabawach, ponieważ nie wszystkie dzieci przyszły ze sprzętem wędkarskim, a niektóre były zbyt małe, aby łowić „rybki”.

Dzieciaki walczyły dzielnie o każdą „rybkę” a uśmiech i zadowolenie towarzyszyło wszystkim do końca łowienia. Najlepsi wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali upominki, pamiątki i napoje oraz słodycze.

Na zakończenie festynu wszyscy uczestnicy zajadali się pyszną kiełbaską z „grilla”

Przy pięknej pogodzie festyn zakończył rejs statkiem po rzece Wiśle.

Zarząd Koła dziękuje wszystkim , którzy pomagali przy organizacji Festynu z okazji „Dnia Dziecka” a w szczególności:

MOSiR w Sandomierzu

P. Bober Zosi

P. Wudz Małgosi

Sponsorom:

-Urzad Miasta wSandomierzu

-Zarząd Okręgu PZW w Tarnobrzgu

-Kapitanowi Żeglug Śródlądowej P. Tadeuszowi Prokopowi za darmowy rejs statkiem po rzece

Wisła.

-właścicielowi sklepu wędkarskiego „U Zbycha” w Sandomierzu.