• Wineta
A A A

W dniu 15/16.07.2017 odbyły się zawody nocne o puchar Rafała Sochackiego. Przed zawodami jak co roku delegacja członków Zarządu Koła NR 1 wraz z Ojcem Rafała Sochackiego P. Janem Sochackim złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicz na grobie tragicznie zmarłego Rafała Sochackiego.

Do rywalizacji przystąpiło 25 zawodników.

Zestawienie wyników  GP 2017 o Puchar Burmistrza Sandomierza

 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NR 1

w SANDOMIERZU

 Zaprasza na XXXV Ogólnopolskie Zawody

w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza

w dniu 05-06.08.2017

 

CEL ZAWODÓW:

- uczczenie X wieków oraz promowanie miasta Sandomierza

- popularyzacja wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku

 

Patronat Honorowy:

Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski i

Prezes Zarządu Głównego PZW Dionizy Ziemiecki

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Bolewski

Członek ZG PZW Marceli Czerwiński

 

GŁÓWNA KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

Sędziowie Klasy Krajowej i Okręgowej

ORGANIZATORZY: Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu

UCZESTNICTWO:

 • w zawodach uczestniczą wędkarze urodzeni w 1999r. i starsi

 • w zawodach uczestniczą czteroosobowe drużyny zgłoszone imiennie przed zawodami

 • zgłoszenia drużyn do dnia: 28 lipca 2017r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz skr. poczt. 114

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Klub Wędkarza - teł. 15 832 05 74 wtorek, czwartek w godz. 16:00 - 20:00 piątek w godz. 16:00 - 18:00 tel. kom.: Prezes Koła 695 732 232, Skarbnik Koła 502 380 709

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zgłoszeniach prosimy o podanie kontaktowych numerów telefonów (wraz z kierunkowym).

Udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 600 zł od drużyny.

80 zł od osoby towarzyszącej

Wpłaty startowego należy dokonać do 25 lipca 2017r. W przypadku wycofania się drużyny po dniu 28.07.2017r. organizator może zwrócić udział w kosztach organizacji zawodów pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku wpłata nie podlega zwrotowi.

Konto: BS O/ Sandomierz nr: 56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz

Tytułem: Udział w kosztach organizacji zawodów

Uwaga: w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane

Ilość miejsc ograniczona do 35 drużyn - decyduje kolejność wpłat

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

zawody odbędą się w dniach 05-06 sierpnia 2017r. na rz. Wiśle w Sandomierzu

- Łowisko rezerwowe kanał elektrowni ,,Połaniec”

05 sierpnia

 • zbiórka i zapisy zawodników od godz. 6:30 do 7:30 Bulwar im. J. Piłsudskiego

 • otwarcie zawodów godz. 7:45 .

 • losowanie stanowisk o godz. 8:00

 • wyjazd na łowiska - godz. 8:30

 • rozpoczęcie zawodów - godz. 11:00

 • I ważenie ryb przez komisję sędziowską. od godz 19.00-20.30

06 sierpnia

 • 11:00 koniec łowienia- II ważenie ryb przez komisję sędziowską.

 • 11.00-13.00 praca komisji sędziowskiej

 • 13:30 uroczyste zakończenie XXXV Ogólnopolskich Zawodów w Wędkowaniu Nocnym, ogłoszenie wyników, uhonorowanie zwycięzców (puchary, nagrody i upominki).Sponsorzy zawodów zostaną wymienieni w czasie wręczania nagród i upominków.

PUNKTACJA:

 • Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w rz. Wiśle zgodnie z wymiarami ochronnymi i nie objęte okresem ochronnym. Z tym ,ze do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 20 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy.

 • punktuje się tylko wagę ryb (1 gram -1 punkt) prowadząc osobno klasyfikację drużynową i indywidualną

 • KLASYFIKACJA INDYWIDUALNAłączna waga ryb złowionych przez zawodnika

 • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA suma miejsc zajętych przez członków danej drużyny.

NAGRODY:

 • zwycięzca klasyfikacji indywidualnej otrzymuje na własność Puchar X Wieków miasta Sandomierza ufundowany przez Burmistrza Sandomierza
 • zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej otrzymują na własność puchary ufundowane przez Radę Miasta Sandomierza.
 • pierwszych sześciu zawodników i pierwsze trzy zespoły otrzymują nagrody rzeczowe.
 • oraz nagrody niespodzianki

   

   

  INNE:

   

   

  dojazd na stanowiska odbywać się będzie we własnym zakresie

 • zawody przeprowadzone zostaną na żywej rybie(obowiązkowo siatki do przetrzymywania ryb o wymiarach ; średnica 40 cm , długość minimum 2,5m)
 • Komisja Sędziowska dokona dwukrotnego ważenia ryb na stanowiskach drużyn
 • brak drużyny na stanowisku będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją
 •  zawodnicy drużyny startują na jednej ostrodze plus połowa brzegu między ostrogami lub na brzegu płaskim, gdzie stanowisko będzie wynosić ok. 80 m
 • w czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy winni znajdować się na swoich stanowiskach
 • na stanowiskach wolno rozbijać namioty
 • drużyny pozostawiają stanowisko sprzątnięte /w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach może nastąpić dyskwalifikacja  drużyny .
 •  uczestnicy zawodów w dniu 05 sierpnia otrzymują suchy prowiant i gorący posiłek dostarczony na stanowiska
 • 06 sierpnia gorący posiłek i napoje w bazie zawodów.

UWAGI:

organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników ani za straty materialne wynikłe w trakcie trwania zawodów

- organizator ubezpiecza zawodników na czas zawodów

- zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za niszczenie budowli wodnych i umocnień brzegowych, zanieczyszczanie terenu

 

Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zawodach.

 

W 2017 r. obowiązują porozumienia jak w roku poprzednim z wyjątkiem Okręgu PZW w Rzeszowie i Przemyślu, którzy w br. ich z nami nie zawarli.

 

 

 

1. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

2. Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

3. Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone" po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 120 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 70 zł. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia dodatkowych składek.

4. Legnica – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie użytkowane przez Okręg wody udostępnione do powszechnego wędkowania.

5. Lublin - udostępnia wody nizinne z wyłączeniem jeziora Rogoźno i innych łowisk o statusie łowisk specjalnych. Wędkowanie na wodach górskich może odbywać się po wniesieniu składki uzupełniającej obowiązującej w Okręgu Lublin.

6. Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody użytkowane przez Okręg na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.

7. Radom – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie ogólnodostępne. Na Zalewie Domaniów obowiązuje dodatkowa składka za wędkowanie i wynosi 25 zł. Za prawo połowu ryb za środków pływających należy wnieść dodatkową składkę w wysokości 25 zł. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w umawiających się Okręgach. Członkowie (zgodnie z propozycją Okręgu Radom) umawiających się Okręgów, zamieszkali poza macierzystymi Okręgami, uprawnieni są do wędkowania na wodach udostępnionych przez Okręgi, jeśli w macierzystych Okręgach wnieśli składki członkowskie na minimum 3 lata przed zawarciem porozumienia.

8. Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne.

 

9. Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 70 zł. I odwrotnie, czyli wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 80 zł.
Nie dotyczy zbiorników wydzielonych.

Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł.

W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.

Wędkarze umawiających się Okręgów ( Tarnów, Tarnobrzeg ) po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym Okręgu mogą wykupić składkę dodatkową w wysokości 120 zł., która uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach umawiających się Okręgów.

10. Krosno – dla wędkarzy odznaczonych odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami, na zasadzie wzajemności, udostępnia ogólnie dostępne wody nizinne.

11. Wałbrzych – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie będące w użytkowaniu Okręgu z wyłączeniem łowisk specjalnych.

12. Zamość - w dniu 12.01.2015 r. zawarto porozumienie z Okręgiem Zamość na następujących warunkach.
a) Członkowie umawiających się Okręgów, po wniesieniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych.
b) Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie obowiązujący w Okręgach system ulg.
c) Porozumienie nie dotyczy wód górskich, łowisk specjalnych oraz zbiorników wydzielonych.
d) Wędkarze Okręgu Zamość chcąc łowić na zbiornikach wydzielonych w Okręgu Tarnobrzeg wnoszą dodatkową ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 120 zł.
e) Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg chcący łowić na zbiorniku Nielisz wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 60 złotych.
f) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW srebrną i złotą po opłaceniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu, mogą wędkować na wszystkich wodach nizinnych oraz zbiornikach wodnych wydzielonych, a po wykupieniu składki ulgowej górskiej w Okręgu Zamość mogą wędkować na wodach górskich tego Okręgu.
g) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami na zasadzie wzajemności mogą łowić na wszystkich wodach łącznie z wodami górskimi.
Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie ulgi dla nowo wstępującej do PZW młodzieży do lat 16 korzystającej z organizowanej przez nie akcji promocyjnej.

13. Biała Podlaska, Białystok, Siedlce – obowiązują osobne ustalenia.

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne i górskie wraz z drobnymi zbiornikami ( wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu) na zasadach wzajemności. Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej Okręgu Tarnobrzeg (nie dotyczy Okręgów: Częstochowa, Radom, Przemyśl, Kielce, Legnica, Piotrków Trybunalski, Wałbrzych).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg. Wyjątek stanowi Okręg Kielce, Tarnów.

Uwagi dodatkowe:

1. Wszystkie dodatkowe i pełniejsze informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na odpowiednich stronach Internetowych danego Okręgu.
2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumienia na zasadach wzajemności honorujemy ulgę z tytułu posiadania odznaki PZW złotej z wieńcami.

Zarząd Okręgu