• Wineta
A A A

 Ogłoszenie

Zarząd Koła PZW NR 1 w Sandomierzu

organizuje w dniach 06/07. 10. 2018 r. wycieczkę wędkarska (połączoną z zawodami) 

nad Zalew Czorsztyński. Ilośc miejsc ograniczona  (35 osób).

Zapisy na wycieczkę pod numerami tel. 15 832 05 74 lub 663-380-230 i w siedzibie koła.

Więcej informacji podczas zapisu.

Zarząd Koła 

 

 

     

                                                                                                                            

  Załącznik do Uchwały Nr 16 z dnia 9 października 2017 roku 

                                                                                                  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2018 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej na ochronę                                                       i zagospodarowanie wód

Wysokość składki              w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne*  i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka roczna pełna  

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                  

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, 
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.

- osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub    

   poruszających się na wózku Inwalidzkim).

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat   (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                  

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-  kobiet po ukończeniu 60 roku życia,  
-  mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

- osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub    

   poruszających się na wózku inwalidzkim).

75,00

 

 

Składka roczna uzupełniająca:

 

 

 

 

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

 

3

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:

- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

60,00

 

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania                         tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa   1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa   7-dniowa

60,00

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

120,00

Dla niezrzeszonych w PZW.

1

Składka okresowa 1-dniowa

50,00

2

Składka okresowa 3-dniowa

80,00

3

Składka okresowa 7-dniowa

120,00

 

4

Składka okresowa 1 miesiąc (30 kolejnych dni)

300,00

         

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
 2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 1. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 1. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte  w porozumieniach.
 1. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 1. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 1. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 1. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 1. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską.i zezwolenie na połów ryb.
 1. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych.   Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

 

 1. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
 1. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
 1. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.
 1. Inne ulgi i zwolnienia, Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

                Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

TERMINARZ

IMPREZ WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO NR 1 w SANDOMIERZU

W 2018 ROKU

 

L.p.

Data

NAZWA IMPREZY WĘDKARSKIEJ

MIEJSCE

ZAPASOWE

UWAGI

1.

W/g pokrywy

Podlodowe Mistrzostwa Koła

Koprzywnica

 

W/g kom

2.

W/g pokrywy

Podlodowe GP Okręgu

Koprzywnica

 

W/g kom

3.

W/g pokrywy

Towarzyskie Podlodowe

Kanał HSO S-rz

Bogoria

W/g kom

4.

08.04.18

Otwarcie sezonu /spławik, grunt/

Rzeka Wisła-Stary Port

Kanał HSO

 

5.

01.05.18

Spinningowe Otwarcie Sezonu GP Okręgu

Wisła Sandomierz

Wilcza Wola

 

6.

03.05.18

Spinningowe otwarcie sezonu /kołowe/

Wisła Sandomierz

 

 

7.

06.05.18

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Koprzywnica

 

 

8.

19.05.18

Spławikowe Mistrzostwa Sekcji Gazy

Koprzywnica

 

 

9.

20.05.18

Mistrzostwa Gruntowe /feederowe/ koła

Koprzywnica

 

2 tury

10.

02.06.18

Dzień Dziecka

Bulwar S-rz

 

 

11.

10.06.18

GP Feeder o Puchar Burmistrza Sandomierza

Wilcza Wola

 

 

12.

21/22.07.18

Nocne o Puchar Sklepu „U Zbycha”

Wisła Tamy S-rz

Koprzywnica

 

13.

29.07.18

Spinningowe o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła S-rz

 

 

14.

04/05.08.18

Nocne o Puchar X Wieków Sandomierza

Wisła Tamy S-rz

 

 

15.

02.09.18

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Wisła Sandomierz

 

 

16.

09.09.18

GP Feeder o Puchar Burmistrza Sandomierza

Wisła–Opaska S-rz

 

 

17.

16.09.18

Towarzyskie spławikowe

Wisła-Opaska S-rz

 

 

18.

23.09.18

GP Feeder Memoriał Rafała Sochackiego

Wisła Dębina S-rz

Wisła-Tamy

 

19.

29.09.18

Spinningowe Towarzyskie „Old-Boy”

Do ustalenia

 

 

20.

30.09.18

GP Feeder o Puchar Burmistrza Sandomierza

Koprzywnica

 

 

21.

14.10.18

GP Feeder o Puchar Burmistrza Sandomierza

Wisła Dębina S-rz

Wisła-Tamy

 

22.

21.10.18

Zakończenie sezonu /Spławik,grunt,spinning/

Sandomierz-Wisła

Kanał HSO

 

23.

Do uzgodn.

Wycieczka Wędkarska

Do uzgodn.

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

Za Zarząd

V-ce prezes ds. sportu

Jacek Wudz

Wyniki końcowe  GP 2017 o Puchar Burmistrza Sandomierza