• Wineta
A A A

Załącznik do Uchwały Nr 106 z dnia 17 października 2016 roku
Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1.

Składka roczna pełna

210,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

120,00

3.

Składka pełna dla członka uczestnika PZW oraz osób odznaczonych odznaką złotą z wieńcami.

20,00

II

1.

Składka roczna podstawowa ulgowa z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych - wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

100,00

2.

Składka roczna ulgowa dla:

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,

- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW ,

- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia,

- osób o widocznej niepełnosprawności (brak jednej z kończyn lub poruszanie się na wózku inwalidzkim)

70,00

Składka roczna uzupełniająca:

 

III

1.

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej.

110,00

2.

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej.

50,00

3.

Składkę z punktu II przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym z niżej wymienionych zbiorników:
- „Topiołki” w Ćmielowie, „Przeria” w Biedrzychowie, „Buczyna” w Bogorii.

50,00

4.

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1.

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

V

Składki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1.

Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa

20,00

2.

Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa

40,00

3.

Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa

60,00

Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.

1.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa

50,00

2.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 3-dniowa

80,00

3.

Składka okresowa dla niezrzeszonych 7 dniowa

120,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:
1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.
2. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.

3. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
4. Przy „Porozumieniach” podpisanych z Okręgami, z którymi na części wód prowadzona jest wspólna gospodarka rybacko-wędkarska, mogą mieć zastosowanie inne zasady, które będą ujęte w porozumieniach.

5. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.

6. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
7. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

8. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi – 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

9. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.
10. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.
11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Prezes Zarządu Okręgu

Antoni Brudz

                                               TERMINARZ

  IMPREZ  WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOŁO NR 1 w SANDOMIERZU

                                                              W  2017 ROKU

L.p.

Data

NAZWA IMPREZY WĘDKARSKIEJ

MIEJSCE

UWAGI

PLANOWANE

ZAPASOWE

1. 

15.01.17

Podlodowe Mistrzostwa Koła

Zalew Koprzywnica

 

 

2.

21.01.17

Podlodowe

Bogoria

 

 

3.

28.01.17

Podlodowe

Motycze Szlach

 

 

4.

11.02.17

Podlodowe

Zalew Koprzywnica

 

 

5.

19.02.17

Podlodowe GP Okręgu

Zalew Koprzywnica

 

 

6.

23.04.17

Otwarcie sezonu-pierwsza rybka

Kanał Hutniczy

 

 

7.

30.04.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Zalew Koprzywnica

 

 

8.

01.05.17

„Spinning Start-Sandomierz 2017

Sandomierz-Wisła

 

 

9.

07.05.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Staw nr 3 Jeziórko

 

 

10.

14.05.17

Spławikowe Mistrzostwa Koła

Koprzywnica

 

 

11.  

21.05.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Wilcza  Wola

 

 

12.

03.06.17

Dzień Dziecka

Bulwar nad Wisłą

 

 

13.

10.06.17

Zawody spławikowe sekcji Gazy

Zalew Koprzywnica

 

 

14.

25.06.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Zalew Koprzywnica

 

 

15.

15/16.07

Nocne o Puchar R. Sochackiego.

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

16.

23.07.17

Spinningowe o Puchar Burmistrza Sandomierza

Sandomierz-Wisła

 

 

17.

30.07.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Dębina

 

 

18.

05/06.08

XXXV Ogólnopolskie Nocne o Puchar X Wieków

Sandomierz-Wisła

 

 

19.

19/20.08

Nocne o Puchar Sklepu „U Zbycha”

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

20.

26.08.17

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Sandomierz-Wisła

 

 

21.

27.08.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Tamy

 

 

22.

02/03.09

Wycieczka wędkarska

Do ustalenia

 

 

23.

23.09.17

Spinningowe „Old-Boy”

Rzeka Wisła

 

 

24.

24.09.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Wilcza Wola

 

 

25.

01.10.17

 Feederowe Mistrzostwa   Koła.

Zalew Koprzywnica

 

 

26.

08.10.17

Spławikowe o Puchar  „Roku Rzeki Wisły”

Wisła-Opaska

 

 

27

15.10.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Dębina

 

 

28

22.10.17

Zawody Gruntowe GP o Puchar Burmistrza S-rza

Rzeka Wisła-Opaska

 

 

29

29.10.17

Zakończenie sezonu

Wisła Stary Port

 

 

  

 

 

 

Siedziba koła znajduję się pod adresem:


ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz


Dyżury pełnione są w następujące dni tygodnia:

wtorek, czwartek, w godzinach: 16:00 - 20:00 piątek, w godzinach: 16:00 - 18:30

Telefon kontaktowy do siedziby koła:
015 832 0574


E-mail  : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator strony: Artur Lasota E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Nr Konta Bankowego Koła PZW nr 1 w Sandomierzu:

Bank Spółdzielczy Sandomierz
ul. Mariacka 6
27-600 Sandomierz
Nr Konta : 56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Zebrania Zarządu

Najbliższe spotkanie: ...

Cel spotkania: Omówienie spraw bieżących.

Miejsce spotkania: Klub Wędkarza, ul . Opatowska 4, Sandomierz

Godzina spotkania: 18:00

Uczestnicy: Zarząd Klubu, Członkowie


Zebrania Zarządu Koła nr 1 PZW Sandomierz odbywają się regularnie, w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 1800. Jeśli spotkanie nie może się odbyć, bądź jego termin zostanie przesunięty, zainteresowani zostaną o fakcie powiadomieni.