• Wineta
A A A

Zestawienie wyników  GP 2017 o Puchar Burmistrza Sandomierza

 POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NR 1

w SANDOMIERZU

 Zaprasza na XXXV Ogólnopolskie Zawody

w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza

w dniu 05-06.08.2017

 

CEL ZAWODÓW:

- uczczenie X wieków oraz promowanie miasta Sandomierza

- popularyzacja wędkarstwa jako formy rekreacji i wypoczynku

 

Patronat Honorowy:

Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski i

Prezes Zarządu Głównego PZW Dionizy Ziemiecki

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Bolewski

Członek ZG PZW Marceli Czerwiński

 

GŁÓWNA KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

Sędziowie Klasy Krajowej i Okręgowej

ORGANIZATORZY: Zarząd Koła PZW Nr 1 w Sandomierzu

UCZESTNICTWO:

 • w zawodach uczestniczą wędkarze urodzeni w 1999r. i starsi

 • w zawodach uczestniczą czteroosobowe drużyny zgłoszone imiennie przed zawodami

 • zgłoszenia drużyn do dnia: 28 lipca 2017r. na adres:

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz skr. poczt. 114

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Klub Wędkarza - teł. 15 832 05 74 wtorek, czwartek w godz. 16:00 - 20:00 piątek w godz. 16:00 - 18:00 tel. kom.: Prezes Koła 695 732 232, Skarbnik Koła 502 380 709

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na zgłoszeniach prosimy o podanie kontaktowych numerów telefonów (wraz z kierunkowym).

Udział w kosztach organizacji zawodów wynosi 600 zł od drużyny.

80 zł od osoby towarzyszącej

Wpłaty startowego należy dokonać do 25 lipca 2017r. W przypadku wycofania się drużyny po dniu 28.07.2017r. organizator może zwrócić udział w kosztach organizacji zawodów pod warunkiem znalezienia drużyny zastępczej. W innym przypadku wpłata nie podlega zwrotowi.

Konto: BS O/ Sandomierz nr: 56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Polski Związek Wędkarski Koło nr 1 w Sandomierzu

ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz

Tytułem: Udział w kosztach organizacji zawodów

Uwaga: w dniu zawodów wpłaty nie będą przyjmowane

Ilość miejsc ograniczona do 35 drużyn - decyduje kolejność wpłat

Kolejność wpłat jest równoznaczna z kolejnością losowania stanowisk.

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

zawody odbędą się w dniach 05-06 sierpnia 2017r. na rz. Wiśle w Sandomierzu

- Łowisko rezerwowe kanał elektrowni ,,Połaniec”

05 sierpnia

 • zbiórka i zapisy zawodników od godz. 6:30 do 7:30 Bulwar im. J. Piłsudskiego

 • otwarcie zawodów godz. 7:45 .

 • losowanie stanowisk o godz. 8:00

 • wyjazd na łowiska - godz. 8:30

 • rozpoczęcie zawodów - godz. 11:00

 • I ważenie ryb przez komisję sędziowską. od godz 19.00-20.30

06 sierpnia

 • 11:00 koniec łowienia- II ważenie ryb przez komisję sędziowską.

 • 11.00-13.00 praca komisji sędziowskiej

 • 13:30 uroczyste zakończenie XXXV Ogólnopolskich Zawodów w Wędkowaniu Nocnym, ogłoszenie wyników, uhonorowanie zwycięzców (puchary, nagrody i upominki).Sponsorzy zawodów zostaną wymienieni w czasie wręczania nagród i upominków.

PUNKTACJA:

 • Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w rz. Wiśle zgodnie z wymiarami ochronnymi i nie objęte okresem ochronnym. Z tym ,ze do punktacji zaliczane będą ryby o min. długości 20 cm o ile wymiar ochronny danego gatunku nie jest większy.

 • punktuje się tylko wagę ryb (1 gram -1 punkt) prowadząc osobno klasyfikację drużynową i indywidualną

 • KLASYFIKACJA INDYWIDUALNAłączna waga ryb złowionych przez zawodnika

 • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA suma miejsc zajętych przez członków danej drużyny.

NAGRODY:

 • zwycięzca klasyfikacji indywidualnej otrzymuje na własność Puchar X Wieków miasta Sandomierza ufundowany przez Burmistrza Sandomierza
 • zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej otrzymują na własność puchary ufundowane przez Radę Miasta Sandomierza.
 • pierwszych sześciu zawodników i pierwsze trzy zespoły otrzymują nagrody rzeczowe.
 • oraz nagrody niespodzianki

   

   

  INNE:

   

   

  dojazd na stanowiska odbywać się będzie we własnym zakresie

 • zawody przeprowadzone zostaną na żywej rybie(obowiązkowo siatki do przetrzymywania ryb o wymiarach ; średnica 40 cm , długość minimum 2,5m)
 • Komisja Sędziowska dokona dwukrotnego ważenia ryb na stanowiskach drużyn
 • brak drużyny na stanowisku będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją
 •  zawodnicy drużyny startują na jednej ostrodze plus połowa brzegu między ostrogami lub na brzegu płaskim, gdzie stanowisko będzie wynosić ok. 80 m
 • w czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy winni znajdować się na swoich stanowiskach
 • na stanowiskach wolno rozbijać namioty
 • drużyny pozostawiają stanowisko sprzątnięte /w wyniku pozostawienia zaśmieconego stanowiska po zawodach może nastąpić dyskwalifikacja  drużyny .
 •  uczestnicy zawodów w dniu 05 sierpnia otrzymują suchy prowiant i gorący posiłek dostarczony na stanowiska
 • 06 sierpnia gorący posiłek i napoje w bazie zawodów.

UWAGI:

organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników ani za straty materialne wynikłe w trakcie trwania zawodów

- organizator ubezpiecza zawodników na czas zawodów

- zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za niszczenie budowli wodnych i umocnień brzegowych, zanieczyszczanie terenu

 

Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zawodach.

 

Wykaz

 

Okręgów, z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2019 roku.

 1. Biała Podlaska – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich okręgowych dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione.
 1. Białystok – umawiające się Okręgi wzajemnie honorują składki członkowskie    na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne PZW wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach. Składki okresowe oraz składki uzupełniające do macierzystych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dotyczą wyłącznie wód Okręgu na rzecz, którego zostały wniesione. Strony porozumienia wzajemnie honorują rejestry połowu ryb stanowiące integralną część zezwolenia.
 1. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników, na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.       
 1. Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki. Umawiające się Okręgi wzajemnie honorują ustalony w Okręgach system ulg. Połów ryb metodą trollingową wymaga dodatkowej składki w wysokości 200 zł. za cały rok i 28 zł. za jeden dzień.
 1. Ciechanów - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne Okręgu wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb oraz honoruje ustalony system ulg. Porozumienie nie obejmuje składek okresowych oraz składek uzupełniających do macierzystych składek okręgowych.
 1. Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone”  po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 125 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą  w wysokości 75 zł.
 1. Lublin – udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb. Porozumienie honoruje system ulg obowiązujących w umawiających się Okręgach.
 1. Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.
 1. Radom – strony porozumienia wzajemnie honorują członkowskie składki Okręgowe na wody nizinne PZW z wyłączeniem członkowskich składek uzupełniających. Strony porozumienia udostępniają na zasadzie wzajemności wody górskie.

Porozumienie obejmuje system ulg, stosowanych w umawiających się Okręgach.

 1. Siedlce – udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. Porozumienie obejmuje system ulg stosowanych w Okręgach. 
 1. Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką oraz honoruje system ulg w składkach.
 1. Skierniewice - udostępniają na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.
 1. Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 75 zł. I odwrotnie wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 85 zł.

Nie dotyczy wód w zbiornikach wydzielonych.

Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł.

W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.

 1. Zamość – strony porozumienia ustalają, że składki wniesione przez wędkarzy w macierzystym Okręgu upoważniają odpowiednio do amatorskiego połowu ryb z brzegu i ze środków pływających na wodach ogólnodostępnych obydwu Okręgów wyszczególnionych w zezwoleniu Okręgu uprawnionego do rybactwa, na którego wodach amatorski połów ryb będzie się odbywał według zasad określonych w tym zezwoleniu.

Porozumienie obejmuje system stosowanych w okręgach ulg.

Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych z porozumień Rogóźno, Bojary, Zagóra oraz wód górskich. Na zbiornik Nielisz obowiązuje składka roczna uzupełniająca w wysokości 75 zł.

 

 

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne ( rzeki ) wraz z drobnymi zbiornikami (wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu).

Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej w Okręgu Tarnobrzeg. (nie dotyczy Okręgów, które udostępniają w porozumieniu wody górskie: np. Częstochowa, Radom, Kielce, Piotrków Trybunalski, którym udostępnia się wody górskie na zasadach wzajemności).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg.

 

Uwaga:

 1. Dodatkowe informacje dot. porozumień można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na stronach Internetowych Okręgu.
 2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
 3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
 4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumieniach na zasadach wzajemności honorujemy system ulg obowiązujący w Okręgu.

Wędkarzy, wędkujących w wodach umawiających się Okręgów, obowiązuje posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb wędką oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad połowu. Ewidencja połowu, odbywa się w rejestrach połowu ryb stanowiących integralną część otrzymanego zezwolenia.

Zarząd Okręgu

 

 Załącznik do Uchwały Nr 53 z dnia  12 listopada 2018 roku

                                                                                                             Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich  na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2019 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej  na ochronę  i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR  i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka pełna 

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia. 

-  osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

   poruszających się na wózku inwalidzkim).    

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat  (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym ze zbiorników: „Topiołki” w Ćmielowie,  „Przeria” w Biedrzychowie,  „Buczyna” w Bogorii.

60,00

3

Składka niepełna z tytułu deklaracji  do wędkowania w „Jeziorze Tarnobrzeskim”

150,00

4

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,                                                                     -   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

-  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub    

   poruszających się na wózku inwalidzkim) 

75,00

 

 

Składka roczna uzupełniająca:

 

 

 

 

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

 

3

Składkę z pkt IV.1. przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji do wędkowania na części obwodu rybackiego Nr 6 rz. Wisła odcinek od ujścia rz. Wisłoki  do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale Elektrowni w Połańcu.

40,00

 

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

           

V

Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa  1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa  3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa  7-dniowa

60,00

VI

Opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu od osób niezrzeszonych i cudzoziemców.

1

Opłata okresowa  1-dniowa

35,00

2

Opłata okresowa  3-dniowa

65,00

3

Opłata okresowa  7-dniowa

100,00

4

Opłata roczna pełna

550,00

5

Opłata roczna niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

350,00

6

Opłata roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5 + 6 = 4)

200,00

7

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na zbiornikach wydzielonych

400,00

8

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na jednym wybranym zbiorniku wydzielonym

300,00

9

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania metodą spinningową

450,00

10

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania ze środków pływających

500,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte  w wykazie wód wydzielonych.
 1. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć  u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 1. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają  zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 2. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 3. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 4. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 5. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 6. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
 1. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.

 1. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

            Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

 

ZASADY DOT. UDZIELANIA ULGI 50% DLA MĘŻCZYZN OD 65 I KOBIET OD  60 ROKU ŻYCIA

 

Składki członkowskie - Uchwała i informacje szczegółowe

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w  2019 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

  90,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

  45,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

 1. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka P

ZEZWOLENIE OKRESOWE (1 i 3 - dniowe) ORAZ REJESTR POŁOWU RYB

Załączniki: 
Pobierz plik (Rejestr polowu ryb 2019 - do zezwolenia okresowego.pdf)Rejestr polowu ryb 2019 - do zezwolenia okresowego.pdf
 
Rozmiar: 237 kB 

Pobierz plik (ZEZWOLENIE OKRESOWE 2019.pdf)ZEZWOLENIE OKRESOWE 2019.pdf

 
Rozmiar: 160 kB