A A A

 

W 2017 r. obowiązują porozumienia jak w roku poprzednim z wyjątkiem Okręgu PZW w Rzeszowie i Przemyślu, którzy w br. ich z nami nie zawarli.

 

 

 

1. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

2. Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Nie dotyczy wód na których obowiązują dodatkowe składki.

3. Kielce – udostępniają wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne i górskie. Okręg Tarnobrzeg udostępnia wędkarzom z Okręgu Kielce tzw. „zbiorniki wydzielone" po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Kielce składki uzupełniającej w wysokości 120 zł., a członkowie posiadający prawo do ulgi wnoszą składkę uzupełniającą w wysokości 70 zł. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia dodatkowych składek.

4. Legnica – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie użytkowane przez Okręg wody udostępnione do powszechnego wędkowania.

5. Lublin - udostępnia wody nizinne z wyłączeniem jeziora Rogoźno i innych łowisk o statusie łowisk specjalnych. Wędkowanie na wodach górskich może odbywać się po wniesieniu składki uzupełniającej obowiązującej w Okręgu Lublin.

6. Piotrków Trybunalski - udostępnia wszystkie ogólnie dostępne wody użytkowane przez Okręg na zasadzie wzajemnego uznawania składek okręgowych wniesionych w macierzystych okręgach. Porozumienie obejmuje również system stosowanych w okręgach ulg.

7. Radom – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie ogólnodostępne. Na Zalewie Domaniów obowiązuje dodatkowa składka za wędkowanie i wynosi 25 zł. Za prawo połowu ryb za środków pływających należy wnieść dodatkową składkę w wysokości 25 zł. Porozumienie dotyczy tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w umawiających się Okręgach. Członkowie (zgodnie z propozycją Okręgu Radom) umawiających się Okręgów, zamieszkali poza macierzystymi Okręgami, uprawnieni są do wędkowania na wodach udostępnionych przez Okręgi, jeśli w macierzystych Okręgach wnieśli składki członkowskie na minimum 3 lata przed zawarciem porozumienia.

8. Sieradz – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnodostępne wody nizinne.

 

9. Tarnów – udostępnia na zasadzie wzajemności dla wędkarzy z Okręgu Tarnobrzeg po wniesieniu ulgowej składki członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach, wszystkie ogólnodostępne wody nizinne. Oznacza to, że wędkarz Okręgu Tarnów chcąc wędkować na ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnobrzeg wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 70 zł. I odwrotnie, czyli wędkarz Okręgu Tarnobrzeg chcący wędkować w ogólnodostępnych wodach nizinnych Okręgu Tarnów wnosi dodatkową składkę ulgową Okręgu Tarnów w wysokości 80 zł.
Nie dotyczy zbiorników wydzielonych.

Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rzeki Wisły – obwód rybacki Nr 5 – od ujścia rzeki Breń do ujścia rzeki Wisłoki, mogą to czynić po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnów, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 zł.

W zamian za to, wędkarze Okręgu Tarnów deklarujący chęć łowienia tylko na odcinku rz. Wisły – obwód rybacki Nr 6 – od ujścia rzeki Wisłoki do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale El. Połaniec, mogą wędkować po wniesieniu na rzecz Okręgu Tarnobrzeg, dodatkowej składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 40 złotych.

Wędkarze umawiających się Okręgów ( Tarnów, Tarnobrzeg ) po wniesieniu składki okręgowej w macierzystym Okręgu mogą wykupić składkę dodatkową w wysokości 120 zł., która uprawnia do wędkowania na wszystkich wodach umawiających się Okręgów.

10. Krosno – dla wędkarzy odznaczonych odznaką PZW srebrną, złotą i złotą z wieńcami, na zasadzie wzajemności, udostępnia ogólnie dostępne wody nizinne.

11. Wałbrzych – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie wody nizinne i górskie będące w użytkowaniu Okręgu z wyłączeniem łowisk specjalnych.

12. Zamość - w dniu 12.01.2015 r. zawarto porozumienie z Okręgiem Zamość na następujących warunkach.
a) Członkowie umawiających się Okręgów, po wniesieniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu mają prawo do wędkowania na ogólnodostępnych wodach nizinnych.
b) Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie obowiązujący w Okręgach system ulg.
c) Porozumienie nie dotyczy wód górskich, łowisk specjalnych oraz zbiorników wydzielonych.
d) Wędkarze Okręgu Zamość chcąc łowić na zbiornikach wydzielonych w Okręgu Tarnobrzeg wnoszą dodatkową ulgową składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 120 zł.
e) Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg chcący łowić na zbiorniku Nielisz wnoszą składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 60 złotych.
f) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW srebrną i złotą po opłaceniu składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu, mogą wędkować na wszystkich wodach nizinnych oraz zbiornikach wodnych wydzielonych, a po wykupieniu składki ulgowej górskiej w Okręgu Zamość mogą wędkować na wodach górskich tego Okręgu.
g) Członkowie umawiających się Okręgów, odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami na zasadzie wzajemności mogą łowić na wszystkich wodach łącznie z wodami górskimi.
Umawiające się Okręgi honorują wzajemnie ulgi dla nowo wstępującej do PZW młodzieży do lat 16 korzystającej z organizowanej przez nie akcji promocyjnej.

13. Biała Podlaska, Białystok, Siedlce – obowiązują osobne ustalenia.

Okręg Tarnobrzeg – udostępnia w ramach porozumień międzyokręgowych wszystkie ogólnodostępne wody nizinne i górskie wraz z drobnymi zbiornikami ( wg wykazu wód udostępnionych w porozumieniu) na zasadach wzajemności. Prawo do wędkowania na wodach górskich daje wniesienie składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód pełnej Okręgu Tarnobrzeg (nie dotyczy Okręgów: Częstochowa, Radom, Przemyśl, Kielce, Legnica, Piotrków Trybunalski, Wałbrzych).

Na zbiornikach wodnych wydzielonych wymienionych w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką Okręgu Tarnobrzeg, obowiązuje składka uzupełniająca Okręgu Tarnobrzeg w wysokości 160 zł. Do tej składki nie stosuje się ulg. Wyjątek stanowi Okręg Kielce, Tarnów.

Uwagi dodatkowe:

1. Wszystkie dodatkowe i pełniejsze informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Okręgu albo na odpowiednich stronach Internetowych danego Okręgu.
2. Wędkując w wodach PZW należy posiadać zezwolenie oraz rejestr połowu ryb danego Okręgu.
3. Wędkując na wodach ogólnodostępnych i innych gdzie obowiązuje RAPR – należy ponadto zapoznać się z Regulaminem danego łowiska.
4. Przypominamy, że na terenie Okręgu tarnobrzeskiego obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową.

W porozumienia na zasadach wzajemności honorujemy ulgę z tytułu posiadania odznaki PZW złotej z wieńcami.

Zarząd Okręgu