• Wineta
A A A

W dniu 26.01.2020 na Kanale w Połańcu odbyły się pierwsze, w tym roku feederowe zawody organizowane przez koło PZW nr 1 w Sandomierzu. Do rywalizacji przystąpiło 52 osoby. Po przywitaniu zawodników nastąpiło losowanie stanowisk, a następnie przygotowania do zawodów , które rozpoczeły się o godzinie 830 i trwały do 1330 . Ryby jak i pogoda dopisały , największą rybe złowił kol. Figacz Zbigniew z Koła nr 52 Osiek , był to leszcz o wadze 1340 g .


Wyniki zawodów :

 1.  kol. Szczepan Czarnecki  13500g Koło Starachowice
 2. kol. Piotr Furman            7320g Koło nr 1 Sandomierz
 3.  kol. Bartek Waśkiewicz    5850g Koło nr 3 Rozwadów
 4.  kol. Piotr Śliwiński          4820g Koło nr 21 Zawichost
 5.  kol. Mariusz Chwałek      4740g Koło nr 29 Tarnobrzeg
 6.  kol. Wojtek Barański       4340g Koło nr 3 Rozwadów

Pełne wyniki zawodów:

Cześć I

Cześć II

Zwycięzcom gratulujemy.

Zawody sędziowali :

 • Kol. Jan Kwaśnik
  Kol.Roman Goździowski
  Kol.Józef Bober
  Kol.Edmund Maj

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za sportową rywalizacje i super atmosferę, a organizatorom i sędzom za włożony trud w przygotowanie i sędziowanie tych zawodów. Dziękujemy również Prezesowi Koła w Połańcu kol. Jarosławowi Rybickiemu za udostępnienie łowiska i pomoc w organizacji zawodów.

Zapraszamy na kolejne zawody które odbędą się 22.03.2020 również na Kanale w Połańcu.

Do zobaczenia .

Zarząd Koła

Pzw nr 1 w Sandomierzu

Ogłoszenie

Zarząd Koła PZW nr 1 w Sandomierzu organizuje wycieczkę, połączoną z zawodami wędkarskimi nad Jezioro Firlej . 

Wyjazd z Sandomierza dnia 02.10.2020 r(Piątek) o  godz. 1500. , powrót 04.10.2020 r. (Niedziela) ok. godz. 2000.

Koszt wyjazdu 215 zł. Organizator zapewnia wyżywienie i nocleg.

Dnia 04.10.2020 r. przwidziane są zawody wędkarskie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zapisy pod numerem tel. 692 863 610.

Więcej infomacji na temat wycieczki pod wyżej wmieninym nr. telefonu lub w siedzibie koła. 

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Zarząd Koła

Załącznik do Uchwały Nr 105 z dnia  5 października 2019 roku

                                                                                                             Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

 

Tabela wysokości składek członkowskich  na ochronę  i zagospodarowanie wód w 2020 roku.

Lp.

Rodzaj składki członkowskiej  na ochronę  i zagospodarowanie wód

Wysokość składki w PLN

I

Składki roczne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR  i regulaminów wewnętrznych Okręgu.

1

Składka pełna 

220,00

2

Składka pełna ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,

-   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia. 

-  osób o widocznej niepełnosprawności ( np.: brak jednej z kończyn lub

   poruszających się na wózku inwalidzkim).    

125,00

3

Składka pełna ulgowa dla młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 18 lat  (jeżeli w danym roku kończy 18 lat to ma prawo do ulgi).

60,00

4

Składka pełna dla członka uczestnika PZW.

20,00

II

1

Składka niepełna  z tytułu deklaracji do wędkowania tylko  w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi  w Okręgu metodami.

110,00

2

Składka niepełna z tytułu deklaracji wędkarza do wędkowania na jednym ze zbiorników: „Topiołki” w Ćmielowie,  „Przeria” w Biedrzychowie,  „Buczyna” w Bogorii.

60,00

3

Składka niepełna z tytułu deklaracji  do wędkowania w „Jeziorze Tarnobrzeskim”

150,00

4

Składka niepełna z tytułu jak pkt II.1, ulgowa dla:

-   młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 18 do 24 lat,                   

-   odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,

-   kobiet po ukończeniu 60 roku życia,                                                                     -   mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

-  osób o widocznej niepełnosprawności (np.: brak jednej z kończyn lub    

   poruszających się na wózku inwalidzkim) 

75,00

 

 

Składka roczna uzupełniająca:

 

 

 

 

III

1

Składkę z punktu II/1 do składki pełnej

110,00

2

Składkę z punktu II/2 do składki pełnej

50,00

 

3

Składkę z pkt IV.1. przy zastosowaniu ulgi z tytułu deklaracji do wędkowania na części obwodu rybackiego Nr 6 rz. Wisła odcinek od ujścia rz. Wisłoki  do mostu drogowego w Nagnajowie oraz Kanale Elektrowni w Połańcu.

40,00

 

4

Na badania naukowe z tytułu braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb

10,00

IV

Składka niepełna wynikająca z deklaracji wędkarza do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych

1

Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)

160,00

           

V

Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami

1

Składka okresowa  1-dniowa

20,00

2

Składka okresowa  3-dniowa

40,00

3

Składka okresowa  7-dniowa

60,00

VI

Opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu od osób niezrzeszonych i cudzoziemców.

1

Opłata okresowa  1-dniowa

35,00

2

Opłata okresowa  3-dniowa

65,00

3

Opłata okresowa  7-dniowa

100,00

4

Opłata roczna pełna

550,00

5

Opłata roczna niepełna z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych – wody nizinne i górskie (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.

350,00

6

Opłata roczna uzupełniająca do składki pełnej (pkt 5 + 6 = 4)

200,00

7

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na zbiornikach wydzielonych

400,00

8

Opłata roczna niepełna wynikająca z deklaracji do wędkowania tylko na jednym wybranym zbiorniku wydzielonym

300,00

9

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania metodą spinningową

450,00

10

Opłata roczna niepełna wynikająca z rezygnacji z wędkowania ze środków pływających

500,00

 

Wyjaśnienia do tabeli składek:

 1. *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte  w wykazie wód wydzielonych.
 1. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć  u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.
 1. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają  zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II.
 2. Do składek okresowych nie stosuje się ulg.
 3. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.
 4. Na podstawie § 15 pkt. 3 Statutu PZW Członkowie Honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
 5. Członkowie Związku wyróżnieni odznaką PZW „złotą z wieńcami” są zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej.
 6. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW Okręg Tarnobrzeg tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem, że posiada kartę wędkarską i zezwolenie do wędkowania.
 1. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi 20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.

 1. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

            Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.

ZASADY DOT. UDZIELANIA ULGI 50% DLA MĘŻCZYZN OD 65 I KOBIET OD  60 ROKU ŻYCIA - KLIKNIJ

Składki członkowskie 2020 r. - Uchwała i informacje szczegółowe - KLIKNIJ

REJESTR POŁOWU RYB - KLIKNIJ -

 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OKRESOWYCH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I DLA NIEZRZESZONYCH WNOSZĄCYCH WPŁATY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Uwaga Wędkarze!

W Terminarzu Imprez Wędkarskich Koła nr 1 na 2020 r. nastąpiły dwie zmiany (zaznaczone wytłuszczonym drukiem). Zapraszam do zapoznania się  http://www.pzwsandomierz.pl/terminarz-imprez-i-zawodow-wedkarskich