• Wineta
A A A

Komunikat w sprawie rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych


W świetle uregulowań prawnych zawartych w opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) informujemy, że możliwe staje się organizowanie wędkarskich zawodów sportowych.

Za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator na poziomie jednostki organizacyjnej PZW, tj. Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, przewodniczący sekcji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych.

Teodor Rudnik
Prezes ZG PZW

Tekst rozporządzenia http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

Zarząd Koła Nr 1 Polskiego Związku Wędkarskiego

w Sandomierzu

Organizuje

w dniu 07.06.2020 r. na Zalewie Koprzywnica

zawody z cyklu GRAND PRIX -FEEDER - 2020.

Zbiórka zawodników w/w dniu o godz. 600 parking przy Rybaczówce .

Zapisy do dnia 04.06.2020r. pod nr tel . 663 380 230 .

Koszt uczestnictwa 30 zł .

Dotyczy członków Koła Nr 1

Zawodnicy ubezpieczają się indywidualnie.

 Zapraszamy

 Zarząd Koła PZW Nr 1 

w Sandomierzu

Polski Związek Wędkarski
Koło PZW nr 1 w Sandomierzu

Organizuje

w dniu 06.06.2020 r. na Zbiorniku ,,Motycze Szlacheckie”

Zawody spławikowe - z cyklu ,,Liga Batmana”

zbiórka zawodników w/w dniu o godz. 600 ,

parking przy zbiorniku.

Zapisy do dnia 04.06.2020r. pod nr tel. 663 380 230 .

Koszt uczestnictwa 30 zł . 

Dotyczy członków Koła Nr 1

Zawodnicy ubezpieczają się indywidualnie.

Zapraszamy

 Zarząd Koła PZW Nr 1 

w Sandomierzu

Celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19

Klub Wędkarza nieczynny do dnia 11.04.2020

Wpłat składek członkowskich można dokonywać elektronicznie na rachunek

Nr Konta Bankowego

Koło PZW nr 1 w Sandomierzu
ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz
Nr Konta: 
56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Wpłat można dokonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – telefon kontaktowych poniżej 

518 175 266 .

Dokonując wpłaty, przelewu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- numer karty wędkarskiej,

- rodzaje wniesionych składek

W przypadku wniesienia składek drogą elektroniczną, aby móc wędkować, należy mieć ze sobą nad wodą legitymację członkowską, kartę wędkarską, potwierdzenie wniesienia składek (wydruk, czytelne zdjęcie) oraz zezwolenie i rejestr połowu do składek okresowych wydrukowane ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

Po zniesieniu obostrzeń należy zgłosić się do właściwego Koła ( z dowodem wpłaty ) w celu wklejenia znaków oraz pobrania zezwolenia w formie książeczkowej.

Podczas wędkowania należy zachować zwiększone środki ostrożności:

Z wszelkimi pytaniami i problemami prosimy o kontakt telefoniczny z
Biurem Zarządu Okręgu.

Mamy wielką nadzieje, że stan zagrożenia szybko minie i wrócimy do normalnego trybu pracy oraz organizacji zawodów wędkarskich, ale do tego czasu miejmy na uwadze zdrowie nas wszystkich i szanujmy podjęte decyzje.

Więcej informacji na stronie internetowej koła:

 http://www.pzwsandomierz.pl/nasze-kolo/skladki-czlonkowskie