• Wineta
A A A

Celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19

Klub Wędkarza nieczynny do dnia 11.04.2020

Wpłat składek członkowskich można dokonywać elektronicznie na rachunek

Nr Konta Bankowego

Koło PZW nr 1 w Sandomierzu
ul. Opatowska 4 27-600 Sandomierz
Nr Konta: 
56 9429 0004 2001 0000 5047 0002

Wpłat można dokonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – telefon kontaktowych poniżej 

518 175 266 .

Dokonując wpłaty, przelewu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko,

- numer karty wędkarskiej,

- rodzaje wniesionych składek

W przypadku wniesienia składek drogą elektroniczną, aby móc wędkować, należy mieć ze sobą nad wodą legitymację członkowską, kartę wędkarską, potwierdzenie wniesienia składek (wydruk, czytelne zdjęcie) oraz zezwolenie i rejestr połowu do składek okresowych wydrukowane ze strony Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

Po zniesieniu obostrzeń należy zgłosić się do właściwego Koła ( z dowodem wpłaty ) w celu wklejenia znaków oraz pobrania zezwolenia w formie książeczkowej.

Podczas wędkowania należy zachować zwiększone środki ostrożności:

Z wszelkimi pytaniami i problemami prosimy o kontakt telefoniczny z
Biurem Zarządu Okręgu.

Mamy wielką nadzieje, że stan zagrożenia szybko minie i wrócimy do normalnego trybu pracy oraz organizacji zawodów wędkarskich, ale do tego czasu miejmy na uwadze zdrowie nas wszystkich i szanujmy podjęte decyzje.

Więcej informacji na stronie internetowej koła:

 http://www.pzwsandomierz.pl/nasze-kolo/skladki-czlonkowskie